Zalety

  • wybitny plon ogólny suchej i świeżej masy potwierdzony w doświadczeniach COBORU 2021 i 2022
  • doskonałe parametry jakościowe kiszonki; bardzo wysoka strawność całych roślin
  • bardzo dobry stay green zwiększający elastyczność terminu zbioru na kiszonkę
  • tolerancja słabszych stanowisk i różnych warunków klimatycznych

Morfologia i genetyka

Profil agrotechniczny

Ilość siewu tys. szt./ha

Wymagania glebowe

Zdrowotność

Plonowanie

Facebook