Nawóz mineralny POLISULMAG®, bogaty w magnez i siarkę, stanowi skuteczną odpowiedź na deficyt tych składników w glebie. Produkt ten, oparty na substancjach polihalitowych, zawiera w sobie wapń, potas, sód oraz zwiększoną ilość magnezu, naturalnie występującą w minerałach. Wysoka koncentracja magnezu wykazuje kluczowy wpływ na jakość plonów oraz ich optymalny wzrost. Zbalansowany stosunek makroelementów zawartych w nawozie mineralnym POLISULMAG® pozwala na zaspokojenie głównych potrzeb żywieniowych roślin. Dzięki ograniczonej zawartości chlorków, produkt ten jest bezpieczny dla różnych rodzajów gleb. Jego doskonała rozpuszczalność i stopniowane uwalnianie substancji odżywczych gwarantują równomierne dostarczanie składników odżywczych podczas upraw. Nawóz mineralny magnezowo-siarkowy POLISULMAG® rekomendowany jest do wielu upraw rolniczych, w tym do buraków cukrowych, kukurydzy, rzepaku oraz zbóż. Znaczące zapotrzebowanie na ten rodzaj nawozu wykazują również uprawy warzyw, takie jak rośliny strączkowe i bobowate.

Właściwości

 • wysoki udział magnezu i siarki z dodatkiem potasu, wapnia i sodu w jednej dawce 
 • pełna rozpuszczalność, brak efektu zasolenia i zakwaszenia gleby 
 • stopniowe uwalnianie składników pokarmowych i przedłużona dostępność 
 • zmniejszone ryzyko utraty siarczanów oraz obniżona zawartość chlorków 
 • granulat do stosowania przedsiewnie i pogłównie, doskonałe zdolności rozsiewu 
 • zwiększa efektywność azotu nawozowego i glebowego 
 • polecany dla wielu gatunków roślin, m.in.: pszenica, kukurydza, ryż, ziemniaki szczególnie tych uprawianych na glebach o kwaśnym pH. Również polecany dla warzyw, drzew owocowych oraz roślin ozdobnych.
 • G2D Nodens Technology™ – wielostopniowa technologia rozpylenia, separacji, mieszania i agregacji aktywnych cząstek (wraz z aktywatorem ich rozpadu) dzięki czemu produkt cechuje się najwyższymi parametrami użytkowymi oraz pozwala na osiągnięcie istotnych oszczędności w nawożeniu

 

Magnezowy nawóz mineralny POLISULMAG®:

Charakterystyka produktu:

 • NAWÓZ MINERALNY (PFC1(C)(I)(a)(i)
  K(Ca,Mg,Na,S) PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ
  MAKROSKŁADNIKOWY 5,5(+15+21+1,8+22)
  5,5% Tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie
  15% Całkowitego tlenku wapnia (CaO), 5% CaO rozpuszczalnego w wodzie 
  21% Całkowitego tlenku magnezu (MgO)
  1,8% Tlenku sodu (Na2O) rozpuszczalnego w wodzie
  22% Całkowitego tritlenku siarki (SO3), 20% SO3 rozpuszczalnego w wodzie (SO3)
 • składniki: CMC1: pierwotne surowce i mieszaniny: surowa sól potasowa
  CAS:15278-29-2, węglan magnezu CAS:546-93-00,
  mączka wapienna CAS:471-34-1
 • granulometria: 51% produktu ma postać granul o wymiarach 2-5 mm 
 • pH substancji: 8,5
 • środki ostrożności: stosować ochronę oczu i twarzy. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W Przypadku dostania się do ust natychmiast skontaktować się z lekarzem!
 • przechowywać z dala od promieni słonecznych, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu
Facebook