Kalendarz nieubłaganie wskazuje, że wielkimi krokami zbliżamy się do terminu siewu kukurydzy. Terminy siewu określane są w przedziale od 20 IV do 5 V, natomiast praktyka rolnicza znacząco rozszerza ten przedział o termin od 30 III do 15 VI, co daje nam wyjątkowo długi okres siewu kukurydzy w zależności od regionu i panujących tam warunków klimatycznych szczególnie warunków wilgotnościowych wczesną wiosną. Pamiętajmy, że w przypadku kukurydzy – gatunku ciepłolubnego data w kalendarzu to jedno, a najważniejsze to osiągnięcie właściwej temperatury gleby na głębokości siewu tj. min. 60C lub 80C  odpowiednio w przypadku odmian o typie ziarna flint i dent. Po pierwsze rozpoczęcie we właściwym terminie siewu, jego jakość oraz dostosowanie normy wysiewu do odmiany i stanowiska, a po drugie dokonanie prawidłowego wyboru odmiany ma bardzo istotny wpływ na potencjalny do osiągnięcia plon.

Nasuwa się zatem pytanie: który termin i jakie parametry siewu wybrać?

Typu ziarna – to on definiuje nam możliwości rozpoczęcia siewu, o czym już wspominaliśmy powyżej. Dlatego rozpoczynając wczesny siew, na nieogrzanym polu zaczynajmy go od wczesnym odmian flint, które są lepiej przystosowane do trudnych początkowych, chłodniejszych warunków wzrostu. Siew odmian dent rozpocznijmy gdy gleba osiągnie minimum 80 C , aby kiełkujące siewki nie traciły zbędnie energii zgromadzonej w bielmie ziarniaka na trudny, początkowy rozwój w nieoptymalnie nagrzanej glebie.

Stanowisko glebowe – to do niego i do wybranej odmiany powinniśmy dostosować termin siewu jak i zalecaną obsadę na danym stanowisku glebowym. Im słabsze stanowisko, szybciej nagrzewające się, ale również szybciej tracące wiosenną wilgotność tym szybszy powinien być termin siewu i tym mniejsza zastosowana obsada, tak, aby rośliny nie konkurowały o składniki pokarmowe i wodę.  

Właściwa obsada – uzależniona od dwóch czynników: wspomnianego wyżej stanowiska glebowego ( im słabsze tym niższa obsada), ale również od wybranej grupy wczesności odmiany ( im wyższe Fao tym niższa obsada).

Aby móc płynnie wykonać siew warto dobór odmian podzielić na  takie odmiany, które:
 – tolerują wczesny siew w nieogrzaną glebę jak LG 31.252 ( Fao 240, typ ziarna flint/dent)
 – w pełni wykorzystają potencjał dobrego stanowiska glebowego jak ES Hattrick (Fao 260, typ ziarna dent) i DKC 3972  
(Fao 270, typ ziarna dent), ale z siewem których warto poczekać aż gleba osiągnie minimum 80C

Facebook