Rejestracja: Niemcy 2014 • Hodowla: IGP Polska

Zalety

  • plony znacznie powyżej średniej bardzo dobra odporność na wyleganie – niskie rośliny
  • znakomita zdrowotność
  • podwyższona odporność na porastanie

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność

Facebook