Zalety

  • efektywne zarządzanie dostępnym azotem dzięki najnowszej linii hodowlanej N-Flex
  • genetyczna odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)
  • wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm3 i Rlm7
  • podwyższona odporność na pękanie i osypywanie łuszczyn
  • topowa odmiana hybrydowa na wielu europejskich rynkach

Profil agrotechniczny

Wysiew

Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby

Plonowanie

Plonowanie odmiany LG Austin F1 w badaniach rejestrowych COBORU w poszczególnych latach, 2020–2021, % wzorca **wynik z badań rejestrowych przeliczony na wzorzec badań porejestrowych PDO

 

Plonowanie odmiany LG Austin F1 w poszczególnych rejonach, badania rejestrowe COBORU, 2019–2021, przeliczone na % wzorca badań porejestrowych PDO
jaką odmianę rzepaku wybrać, nasiona rzepaku ozimego, rzepak ozimy cena,
uprawa rzepaku, rzepak ozimy nasiona, odmiany rzepaku ozimego, rzepak hybrydowy
Facebook