• tolerancja na najważniejsze patotypy kiły kapusty występujące w Polsce
  • odmiana zarejestrowana w COBORU w 2021 r.
  • bardzo wysoki plon (powyżej wzorca COBORU) przy dobrym zaolejeniu
  • brak tendencji do jesiennego wynoszenia stożka wzrostu 
  • bardzo dobra odporność na wyleganie łodygowe

Profil agrotechniczny

Wysiew

Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby – % roślin

Plonowanie

Plonowanie odmiany RGT Pegazzus F1 w badaniach rejestrowych COBORU w poszczególnych latach, 2020–2022, dt/ha


Plonowanie odmiany RGT Pegazzus F1 w badaniach rejestrowych COBORU w poszczególnych latach, 2020–2022, dt/ha
Facebook