Zalety

  • numer 1 w badaniach rejestrowych we Francji
  • odmiana wczesna, niska, dostosowana do wszystkich rodzajów gleb
  • wyróżnia się wyjątkową zdrowotnością i odpornością na niekorzystne warunki klimatyczne
  • mniejsza dynamika rozwoju pędu głównego zapewnia bezpieczeństwo w okresie zimowo-wiosennym

Profil agrotechniczny

Wysiew

Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby – % roślin

Plonowanie

Plonowanie odmiany RGT Cuzzco F1 w poszczególnych rejonach, % wzorca, badania rozpoznawcze COBORU, 2019–2020.
Facebook