Słonecznik i soja- telegram uprawowy – uprawa, nawożenie, siew, norma wysiewu.

Przychodzi czas na uprawę i siew soi oraz słonecznika. Trzeba sobie uświadomić i przypomnieć kilka standardowych prawd o tych uprawach i podejściu do nasion.

Słonecznik i soja

Najlepiej siać po skończeniu siewów kukurydzianych lub równo z odmianami dentowymi. Słonecznik oraz soja są  ciepłolubne i lubą wygrzane, wilgotne pole w chwili siewów i wschodów. Temperatura minimalna 8 C, a najlepiej 10-12 C – temperatura gleby na głębokości 5 cm. Pole należy odpowiednio przygotować. Zakładając, że słonecznik czy soja wchodzi późno i pole zostało z wiosny potraktowane uprawka w celu ograniczenia transpiracji wody i zniszczenia chwastów mechanicznie.

Musimy zastanowić się co dalej???

Na polach o dużym zachwaszczeniu pozimowym, należy dokonać desykacji np. Halvetic 180 SL,  Roundap 360 Plus.  Powinno być to zrobione min 4 tyg. przed siewem aby po wymieszaniu gleby nie było żadnych ujemnych skutków na kiełkujące rośliny. W zależności od typu uprawy: uproszczenia czy pełna uprawa, mamy różne możliwości agrotechniczne.

Nawożenie przedsiewne powinno zaopatrzyć rośliny w główne makroskładniki. W 100 % dawki należy podać fosfor ( optymalnie przed zimą lub wczesną wiosną). Jest to składnik mało mobilny w glebie a potrzebny przez całą wegetację roślin. Tego potem już nie uzupełnimy. Potas powinien być uzupełniony przedsiewnie. Najlepszym rozwiązaniem jest podanie wczesnowiosenne. Azot w zależności od uprawy – słonecznik dajemy przedsiewnie, a z soją czekamy i dostosujemy się do wybrodawkowania bakterii i potencjału pola na początku kwitnienia. Wyjątkiem są pola o bardzo niskim azocie mineralnym. Jeśli mamy N mineralny poniżej 60 – 80 kg/ha, to należy w soi dać dawkę startowa np. 100 kg saletry.


W przypadku słonecznika dajemy cały P i K na raz a N celujemy na 1,5 – 2 t plonu. Bufor glebowy pozwoli w razie czego na wyższe plonowaniu i  jest czas potem na uzupełnienie N wg potrzeb.

Potrzeby pokarmowe soi

W/w zapotrzebowanie soi  w N powinno być zaopatrzone z gleby i z bakterii brodawkowych. Pozostałe makro uzupełniamy przedsiewnie adekwatnie  do plonu.  K i P powinniśmy ustalić na poziomie potencjalnego plonu 2,5 t/ha. Chyba że mówimy o ekstremach glebowych – słabsze gleby sojowe to zmniejszamy nawożenie, lub na bardzo mocnych glebach o wysokim potencjale plonowania powinniśmy ustawić się na 3,5 t/ha plon. Bardzo dobrym rozwiązaniem aby zabezpieczyć glebę w składniki pokarmowe o niskiej ilości chloru są nawozy w typu Vervactor czy Belenus.

Bardzo ważnym czynnikiem jest zabezpieczenie soi czy słonecznika w odpowiednie pH czyli dostępność Ca.  Jeżeli mamy pH poniżej 6 a w przypadku soi  6,2 to należy uzupełnić Ca przy pomocy dobrego aktywnego wapna np. z firmy Promyk. Bez tego jest nieosiągalny wysoki pułap plonowania. Po rozsianiu nawozów , należy pamiętać o przygotowaniu gleby pod rośliny. Tutaj drogi się rozchodzą jeżeli chodzi o agrotechnikę. Słonecznik – znosi uproszczenia , siewy bezpośrednie, nierówną glebę. Wystarczy np. zmieszać glebę przedsiewnie na głębokość siewu 5-7 cm i można siać. Lub siew bezpośredni w mulcz. Soja wymaga bardzo dobrze doprawionego pola. Wiec zimowa orka, wiosenna włóka, doprawianie gleby przedsiewnie , nawet z kompaktorem aby gleba była idealnie wyrównana. Tutaj należy pozwolić ziemi aby naturalnie osiadła. Powoduje to brak rowków/ zagłębień/  po siewniku a to nam daję wyższą wysokość pierwszego strąka. No i siejemy na 3 – 4 cm.

Normy wysiewu

Słonecznik standardowo przyjmujemy 70 tyś nasion na ha. W zależności od typu pola to jest bardzo zmienne. Na tzw. dzierżawie pod sosnowym lasem należy obniżyć normę wysiewu nawet do 50 tyś szt./ha. Na dobrych glebach możemy sobie pozwolić na 70 tyś a nawet więcej. Nie można jednak przekraczać 100 tyś roślin na I czy II klasie gleby, bo roślin będzie za dużo i będą wiotkie, podatne na wyleganie. Rozstawy stosowane w praktyce to 35 -75 cm. Soja wymaga głębszego zastanowienia co do normy wysiewu. Teoretycznie powinno być około 50 tyś nasion na ha. Tutaj należy pamiętać o postępie genetycznym w tej roślinie. Nowe odmiany dobrze się sprawują przy siewie 35-50 szt/m2. Starsze lubią być siane 50 – 70 szt/m2. Ciekawostka przy soi jest odwrotność niż wszędzie, podejścia do gleb. Na dobrych czy bardzo dobrych glebach należy mieć mniejszą obsadę niż na słabszych . Na słabych sojowych stanowiskach gdzie soja nie rozgałęzia się i ogranicza potencjał plonowania poprzez wielkość roślin, ilość kwiatów, należy zwiększyć normę wysiewu nawet o 20 – 30 % , aby mieć odpowiednią ilość strąków na m2. Rozstawy stosowane w praktyce to 35 – 40 cm.

Najczęstsze błędy przy uprawie przedsiewnej nawożeniu i siewie to:

– Soja i słonecznik – niewystarczająca ilość P i K do potencjału plonowania na danym polu
– Wszyscy zapominamy że słonecznik i soja lubią wysokie pH i najlepiej rosną przy min 6,2 pH i dużej dostępności Ca ( na słabych glebach słonecznikowych pH nie do końca jest wyznacznikiem dostępności Ca)
– Siewy soi w zimna glebę. Należy pamiętać, że bakterie brodawkowe rozwijają się dopiero jak gleba przekroczy min 12 C.
– Złe przygotowanie pola w soi – ,,gruda,,  i nierówno – czyli problematyczne żniwa

To co jest najważniejsze i czego Państwu życzymy, aby po siewie przyszedł deszcz, który zwilży glebę ale jej nie zaklepie.

Facebook