WSZYSCY MÓWIĄ, MY DZIAŁAMY

Ograniczanie kiły (Plasmidiophora brassicae) jest możliwe i konieczne. Choroba ta występuje w uprawach warzyw kapustowatych i w rzepaku, dziesiątkując uprawy.

Można ograniczyć jej występowanie poprzez

  •  wapnowanie gleby (kile sprzyja kwaśny odczyn gleby)
  • odpowiedni płodozmian (rośliny z rodziny kapustowatych nie powinny na polu pojawiać się częściej niż co 4 lata)
  • ograniczenie występowania chwastów: tobołki polne, tasznik pospolity, czy rzodkiew świrzepa w uprawie są one wektorami, które przenoszą chorobę
  • odpowiednia agrotechnika: utrzymywanie gleby w dobrej strukturze o dużej zawartości próchnicy (na ciężkich i mokrych glebach kiła bardzo intensywnie się rozwija)
  • odpowiednie użytkowanie maszyn rolniczych (po pracy maszyn na polu zarażonym kiłą konieczne jest umycie sprzętu, gdyż kiła jest bardzo łatwo przenoszona na „czyste” pola na częściach i kołach maszyn rolniczych)

Dodatkowo doskonałe efekty daje stosowanie w uprawie roślin kapustowatych na polach porażonych kiłą lignohumat super (kwasy humusowe, które wpływają na podniesienie pH gleby, poprawiają jej strukturę, przyczyniają się do rozwoju mikroorganizmów pożytecznych, które ograniczają kiłę, poprawiają uwodnienie i przewietrzanie gleby, rozluźniając zbyt zbita strukturę, sprzyja regeneracji porażonych korzeni) i preparatu bakteryjnego bi protect zawierającego Bacillus subtilis, bakterię która w naturalny sposób silnie ogranicza występowanie Plasmidiophora brassicae poprzez konkurencje o miejsce i pokarm. Szybko się namnaża i stwarza niekorzystne środowisko dla kiły. Dodatkowo bakteria stymuluje wzrost roślin i uczestniczy w tworzeniu struktury gruzełkowej, która ze względu na dobre stosunki powietrzno-wodne jest niekorzystnym środowiskiem bytowania Plasmidiophora.
Polecane w uprawie roślin porażonych kiła jest również stosowanie induktora odporności i stymulatora nanogro aqua, które w naturalny sposób podnosi odporność młodych roślin oraz sprzyja procesowi regeneracji korzeni (roślina wytwarza korzenie powyżej uszkodzenia przez kiłę, dlatego możliwe jest przeżycie roślin i wydanie plonu).

Dawkowanie:
W przypadku występowania kiły w uprawie:
Doglebowo jesienią i wiosną 2 kg bi protect i 1 -2 kg lignohumat super na 1 ha/250-300 l wody
(stosować preparaty razem ale nie dodawać kondycjonerów, ŚOR i nawozów)
Nanogro aqua oprysk młodych roślin jesienią 250 ml/ha oraz powtórny oprysk NanoGro
aqua wiosną po ruszeniu wegetacji 250 ml/ha/200-300 l wody  można łączyć ze ŚOR i nawozami dolistnymi).
Profilaktyka:
Doglebowo jesienią i wiosną 1 kg bi protect i 0,5-1 kg lignohumat super na 1 ha/250-300 l wody (stosować preparaty razem ale nie dodawać kondycjonerów, ŚOR i nawozów)
Nanogro aqua oprysk młodych roślin jesienią 250 ml/ha oraz powtórny oprysk nanogro aqua wiosną po ruszeniu wegetacji 250 ml/ha/200-300 l wody (można łączyć ze ŚOR i nawozami  dolistnymi).
 

 

 

 

Doświadczenia:
IOR – PIB Poznań i OBROL- Kruszewnia
Rzepak ozimy zarażony Kiłą kapusty, zastosowano bi protect

Badania przeprowadzone w IOR-PIB Poznań pod opieką dr M.Korbasa oraz J. Galewicza OBROL

ObiektIndeks porażenia% roślin porażonych kiłą kapusty
Miejscowość: Kłodzko  
KONTROLA3,8348,0
BI PROTECT0,8916,0 (-33,3%)
Miejscowość: Zwrócona  
KONTROLA 30,0
BI PROTECT0,246,0 (-20%)

 

Facebook