Niżej zamieszczamy krótkie podsumowanie  właściwości nawozów azotowych i azotowych z siarką z oferty Grupy Azoty, aby  łatwiej
by ł o odpowiedzieć na pytanie „Czym nawozić?”. 

Pulan, Pulan Macro, Zaksan i Zaksan 33,5 to saletry amonowe – nawozy o uniwersalnym składzie zawierające dwie
formy azotu: pogłówną azotanową i przedsiewną amonową. Szybko działająca forma azotanowa silnie pobudza rośliny
do wzrostu i krzewienia, co jest szczególnie ważne w przypadku wiosennego nawożenia ozimin. Wolniej działająca forma amonowa
stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Nawozy linii Saletrzak i Salmag to saletry amonowe wzbogacone w wapń i magnez. Wybrane produkty zawierają bor. Siarczany amonu, a więc Pulsar i Siarczan amonu AS21, zawierają azot amonowy, który jest powoli i równomiernie pobierany przez rośliny. Wysoka zawartość siarki siarczanowej –   łatwo dostępnej dla roślin – pozwala na zbilansowanie pierwiastka nawet w najbardziej wymagających uprawach. Nawozy linii Saletrosan, czyli Saletrosan 26 plus i Saletrosan 30, łączą zalety saletry amonowej i siarczanu amonu. Zawierają dwie formy azotu (szybko działającą azotanową i dłużej dostępną dla roślin amonową) i siarkę siarczanową. Saletromag 25 dodatkowo zawiera magnez. Roztwór saletrzano-mocznikowy RSM zawiera trzy formy azotu: azotanową, amonową i amidową. Azot azotanowy to forma szybko dostępna dla roślin, natomiast azot amonowy i amidowy odpowiadają za długotrwałe działanie nawozu. W ofercie Grupy Azoty są także nawozy RSM S, czyli nawozy RSM wzbogacone w siarkę w formie siarczanowej lub tiosiarczanowej.

Pulrea +INu to mocznik z inhibitorem ureazy do zastosowania przedsiewnego i pogłównego. Jest to stabilne źródło azotu dla roślin.
W glebie ulega stopniowym przemianom do azotu w formie amonowej i azotanowej. Inhibitor ureazy spowalnia rozkład mocznika, dzięki
czemu nawóz działa dłużej, a straty azotu związane z ulatnianiem się amoniaku są znacznie mniejsze. W ofercie Grupy Azoty jest także mocznik Pulrea przeznaczony do sporządzania roztworów wykorzystywanych do dolistnego (pozakorzeniowego) dokarmiania roślin.
Azot amidowy z nawozu Pulrea jest bardzo szybko pobierany przez liście. Amidowa forma azotu znajduje się także w nawozach
azotowo-siarkowych Polifoska 21 i Pulgran S. Połączenie azotu amidowego i amonowego zapewnia długotrwałe działanie tych nawozów.
W efekcie produkty można wykorzystać do jesiennego i wiosennego nawożenia.

Facebook