Jesień to czas planowania nowych zasiewów, ale również strategii ochrony przed agrofagami. Wybór odpowiedniej zaprawy pod zboża ozime ma ograniczyć porażenie rośliny chorobotwórczymi patogenami znajdującymi się w glebie. Agrotechnika jako pierwszy ważny element budowy fundamentu ochrony.

Warunki atmosferyczne występujące w Polsce pozytywnie oddziałują na jesienną presję chorób grzybowych. Duży wpływ na zwiększoną liczbę patogenów w glebie maja:

 • niestarannie przykryte i nierozłożone resztki pożniwne
 • udział roślin niepożądanych
 • niewłaściwy płodozmian
 • zbyt wczesne siewy
 • zbyt gęsty siew
 • wysiew niekwalifikowanego materiału siewnego

Choroby grzybowe obniżające plon

Szczególnej ochrony przy wykorzystaniu zapraw fungicydowych wymagają zboża ozime, takie jak:

 • jęczmień ozimy,
 • pszenica ozima,
 • pszenżyto ozime,
 • żyto ozime

Pierwszym znaczącym agrofagiem wpływającym na obniżenie plonowania upraw ozimych jest zgorzel siewek (fuzarioza siewek). Najczęściej atakowane są w tym przypadku rośliny niezaprawione. Ta wczesna forma fuzariozy poraża kiełki oraz korzonki zarodkowe siewek. Najbardziej podatne na nią są pszenica ozima, żyto oraz jęczmień, co w dalszym etapie produkcji może skutkować obniżeniem plonowania nawet do około 20%.

Kolejna choroba jest pleśń śniegowa. Najmocniejsze jej oddziaływanie można odnotować po opadach śniegu jeszcze na niezamarzniętą glebę, gdy okrywa śnieżna zalega przez około 11 tygodni. Długa, ciepła jesień również może sprzyjać jej występowaniu na dobrze rozwiniętych przed zimą zbożach. Największe straty wyrządza w życie, jęczmieniu i pszenicy.

Innymi groźnymi chorobami zagrażającymi oziminom są:

 • pasiastość liści jęczmienia,
 • głownia pyląca,
 • śnieć cuchnąca,
 • śnieć karłowa.

Tylko najlepsze zaprawy gwarancja zdrowych zbóż ozimych jesienią!!

Pomoc w przypadku wyżej wymienionych chorób stanowią dwie zaprawy nasienne. Pierwszą z nich jest Real Plus – preparat w formie płynnego koncentratu ○ działaniu układowym. Szeroka rejestracja pozwala wykorzystać go w odpowiednich roślinach uprawnych: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime,  pszenica jara, jęczmień jary, żyto. W swoim składzie ma trzy substancje czynne: fludioksonil – z grupyfenylo-piroli (33,3 g/I) oraz flusksapyroksad 33,3 i tritikonazol 33,3. 

Na rynku jest wiele zapraw różnych producentów, ale jedne z bardziej popularnych to:

 

Real Plus świetnie pokrywa ziarno, przylega do niego i barwi na czerwony kolor. Nie ma tu efektu pylenia, a tym samym odpadania wyschniętej zaprawy od nasion. Doskonałe pokrycie przekłada się na zwiększoną skuteczność zwalczanych chorób, a tym samym na większe bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska. Nie zawsze przy wyborze zaprawy musimy się kierować tylko zawartością substancji aktywnych, ale warto też brać pod uwagę resztę czynników jak nośniki, polimery itd. Wpływają  one na lepsze pokrycie materiału siewnego zaprawą, a co za tym idzie więcej substancji aktywnej na ziarniakach.

Stymulacja już od korzenia

Niezmiernie istotnym elementem jesiennej technologii zaprawiania zbóż ozimych jest stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, która w tym okresie przynosi najbardziej efektywne rezultaty.

Jednym z elementów tej technologii jest dodatek do zaprawy preparatu nanogro forte superstart w dawce 0,25 I/t ziarna. Jakie uzyskujemy efekty? Preparat, wnikając do rośliny, powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego przez wytwarzaniem większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. Najważniejszym efektem tego działania jest rozwój systemu korzeniowego – staje się on mocny, silny i gęsty, korzenie są dłuższe, a liczba włośników nieporównywalnie większa niż tam, gdzie nie zastosowano nanogro forte superstart. Dzięki temu roślina lepiej znosi okresy suszy, gdyż może sięgać głębiej i czerpać wodę z niższych pokładów w glebie. Wartością dodaną, poza większym systemem korzeniowym, który wpływa na lepsze pobieranie wody, ale i też składników pokarmowych jest dużo lepsze przezimowanie.

Seed Star to kolejny produkt który powinno się zastosować do zaprawiania nasion. Jest to nawóz donasienny o optymalnym składzie dobranym do małych, wschodzących roślin. Uzupełnia on braki pokarmowe jakie rośliny mogą napotkać na początku wzrostu. Uzupełnia on pokarmowe wywołane warunkami atmosferycznymi i glebowymi. Wiadomo, że dobrze odżywione rośliny lepiej się krzewią i poprawia to jej zimotrwałość.

 

 

Facebook