Ostatni czas to dla rolnictwa okres dynamicznych zmian. Stabilne przez wiele lat relacje cen pomiędzy środkami do produkcji rolnej a płodami rolnymi zostały silnie zachwiane przez wiele czynników. Do tego w ostatnim czasie coraz częściej zmagamy się z anomaliami pogodowymi związanymi z niedoborem wody. Jednym z najprostszych sposobów by temu zaradzić i odnaleźć się w obecnych relacjach cenowych jest zwiększenie wykorzystania naturalnej produktywności ziem w Polsce. W jaki sposób? Poprzez m.in. wapnowanie.

Żniwa w pełni. A co po nich?  To czas po którym warto rozważyć zastosowanie wapna na ściernisko, którego zastosowanie będzie miało ogromny wpływ przy produkcji roślinnej. Tym bardziej konieczne jest właściwe przygotowanie gleby pod kolejne zasiewy aby polepszyć jej strukturę i zasobność. Stosowanie nawozów wapniowych, które posiadamy w swojej ofercie (m.in. PROMYK, NORDKALK, bi calc+ , LHOIST  czy też JKSM ),pozwoli nie tylko wykorzystać ich potencjał w zakresie podniesienia odczynu gleby i polepszeniu rozkładu resztek pożniwnych, lecz także zachować bezpieczny odstęp czasowy od nawożenia i siewu rośliny następczej. Stosując nawozy wapniowe szybko i skutecznie można poprawić odczyn gleby oraz utrzymać go na prawidłowym poziomie. Przekłada się to na poprawę plonowania, a więc zwiększenie plonów. Prawidłowy odczyn gleby to warunek niezbędny do pobierania przez rośliny składników pokarmowych.

 

Podniesienie pH gleby poprzez wapnowanie w tym okresie to przede wszystkim optymalizacja kosztów w gospodarstwie, o które w ostatnim czasie bardzo walczymy i zabiegamy. Wapnowanie pożniwne pozwala nam na lepsze wykorzystanie dostarczanych nawozów a więc na większą efektywność przy zastosowaniu mniejszych dawek nawozów . Z tego względu wapnowanie powinno być w każdym gospodarstwie zabiegiem PRIORYTETOWYM. Zastosowanie wapna pozwala w bardzo  łatwy sposób dostarczyć składników pokarmowych roślinom do wykorzystania w późniejszym okresie wegetacji.

 

Dla przypomnienia – udział gleb kwaśnych w Polsce wynosi blisko 60%. Gleby Polski należą do najbardziej zakwaszonych w Europe. Zużycie wapna nawozowego w skali kraju zaspokaja rocznie zaledwie 30% faktycznego zapotrzebowania wynikającego z odczynu gleb. Warto pamiętać, że wapnowanie to NIEZBĘDNY wydatek, a także INWESTYCJA,  z której korzyści będziemy czerpać przez następne kilka lat.

 

Spadający odczyn gleby to naturalne zjawisko zachodzące w glebie, uwarunkowane czynnikami środowiskowymi. Na gruntach rolnych proces ten jest natychmiast potęgowany. Zniwelowanie zakwaszenia spowodowane samym tylko nawożeniem azotowym wymaga 1,5-2 kg CaO na każdy kilogram dostarczonego azotu.

 

Jakie są skutki zbyt niskiego pH ?

 

– spowolnienie wzrostu i rozwoju roślin

– słabsze wykorzystanie dostarczonych wcześniej nawozów

– słabsze plony w końcowym rozrachunku

 

Bardzo ważnym jest również to, że ograniczenie dostępności składników pokarmowych dotyczy również tych znajdujących się JUŻ w glebie oraz dostarczanych w nawozach.

Facebook