Atpolan Soil Maxx Premium – adiuwant przeznaczony do aktywacji wszystkich agrochemikaliów  stosowanych doglebowo, zwłaszcza herbicydów (np. chlomazon, metazachlor, petoksamid, pendimetalina i inne).

Stosowanie herbicydów przedwschodowo w uprawie rzepaku czy zbóż wymaga stosowania łącznego z dobrym adiuwantem. Herbicydy stosowane przedwschodowo muszą chronić glebę przed wschodami chwastów przez cały sezon wegetacyjny. Często w okresie stosowania herbicydów występują warunki uniemożliwiające na właściwe działanie takie jak susza, wysokie opady powodujące wymycie herbicydu czy gruzełkowata struktura gleby. Dodanie do zabiegów Atpolan Soil Maxx Premium w dawce 0,5 l/ha poprawia działanie herbicydów w każdych warunkach. Atpolan Soil Maxx Premium to adiuwant wielokomponentowy o wielokierunkowym działaniu, działający jednocześnie na kilka czynników ograniczających działanie herbicydów.

Dzięki udoskonalonemu składowi adiuwant Atpolan SOIL MAXX PREMIUM:

 • zapewnia optymalne rozmieszczenie i utrzyma­nie substancji aktywnej herbicydów stosowanych doglebowo w strefie kiełkowania nasion chwastów (0-5 cm),
 • zwiększa rozpuszczalność agrochemikaliów stosowa­nych doglebowo, szczególnie herbicydów,
 • zapewnia lepszy kontakt herbicydów z cząsteczkami glebowymi, penetrację gruzełków i ułatwione pobranie przez chwasty,
 • ogranicza przemieszczanie agrochemikaliów stoso­wanych doglebowo (w tym herbicydów) w głąb profilu glebowego przez silne opady i skażenie wód gruntowych.
 • ogranicza fitotoksyczność w stosunku do roślin upraw­nych,
 • ogranicza znoszenie kropel opryskowych poza teren chroniony (z wiatrem oraz w wyniku inwersji temperaturowej), co umożliwia lepsze wykorzystanie stosowanych herbicydów w miejscu ich stosowania, zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia roślin wrażliwych na sąsiadujących plantacjach oraz ryzyko skażenia środowiska, nawet w dalekiej odległości od miejsca aplikacji (szlaki komunikacyjne, wody, ogrody, osiedla ludzkie),
 • gwarantuje wysoką skuteczność i stabilne działanie agrochemikaliów w zmiennych warunkach (susza glebowa, silne opady),
 • umożliwia zwiększenie opłacalności uprawy roślin,
 • wyprodukowany z surowców „zielonych” przyjaznych środowisku, łatwobiodegradowalny, co jest potwierdzone badaniami w laboratorium akredytowanym przez MRiRW.

 

Przewagi jakie daje stosowanie Atpolan Soil Maxx Premium w stosunku do nie stosowania adiuwanta lub stosowania adiuwantów konkurencyjnych:

 • skuteczniejsze zwalczanie chwastów jak fiolki, bodziszek, wyczyniec, miotła zbożowa i inne,
 • wyższa skuteczność działania w warunkach suszy dzięki poprawie rozpuszczania herbicydu,
 • wyższą skuteczność działania w warunkach opadów deszczu. Atpolan Soil Maxx Premium przykleja herbicyd do cząstek gleby i ogranicza przemywanie,
 • równomierne pokrycie gleby, nawet przy uprawie w wysokich redlinach i w uprawie strip-till
 • ograniczenie znoszenia cieczy roboczej poza obszar chroniony

Źródło: Adam Wachowski; Z.P.H AGROMIX 

Facebook