Rejestracja: Niemcy 2014 • Saaten Union

Zalety

  • stabilne plonowanie nawet w trudnych warunkach
  • doskonała odporność na porażenie sporyszem
  • wysoka masa i energia – odmiana idealna na biogaz

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność**

Plonowanie

Plonowanie żyta ozimego SU Bendix F1 w Niemczech, skala 9-stopniowa, poziom A1 i A2, wyniki BSA, 2015 r.

Facebook