W rejonie Dolnego Śląska optymalny termin siewu pszenicy ozimej kształtuje się między 25. września a 10 października. Natomiast przez różne sytuacje niektórzy Rolnicy decydują się na opóźnianie terminu siewu. Powodem takich decyzji najczęściej są niesprzyjające warunki pogodowe podczas siewu, ale także nierzadko uprawa późno schodzących z pola gatunków roślin takich jak burak czy kukurydza.

Opóźnianie siewu oczywiście wiążę się z ryzykiem. Niższe temperatury, często nadmierna wilgotność gleby i poranne przymrozki powodują spowolnione tempo wschodów, wytwarzania liści, ale także słabsze wykształcanie systemu korzeniowego. Pszenica zasiana późno często nie zdąży wejść w fazę krzewienia jesienią, przez co musi dokrzewić się na wiosnę, a słabiej rozwinięty system korzeniowy jest przyczyną jej większej wrażliwości na suszę wiosenną. Dłuższy dzień i wyższe temperatury wiosną dają roślinie znak do szybszego przejścia w fazę w strzelania w źdźbło, tym samym redukuje się liczba kłosów i finalnie zmniejsza się wysokość plonu. Dlatego tak istotny jest dobór odmian szybko rozwijających się jesienią, natomiast wolniej strzelających w źdźbło wiosną. Kolejną ważną cechą determinująca przydatność odmian na późny siew jest wysoka zimotrwałość. Najbardziej odpowiednią fazą roślin na spoczynek zimowy jest faza BBCH 11-12, czyli moment posiadania od 1 do 2 liści. Młode siewki są wtedy najbardziej odporne na wymarzanie, ponieważ odżywiają się jeszcze z zapasów zgromadzonych w ziarniaku. Często jednak pszenica z późnych siewów będzie wchodziła w okres spoczynku zimowego w fazie 2-3 liści, w której to fazie jest ona najbardziej wrażliwa na mróz, bo zapasy zgormadzone w ziarniaku zostały już wyczerpane. Odmianami, które spełniają ww. warunki są Apostel, SY Orofino oraz Impresja.

                                                                              
Apostel – ZWIASTUN NAJLEPSZYCH PLONÓW 

–  odmiana w czołówce plonowania wg PDO – numer 1 w plonowaniu wśród pszenic jakościowych w warunkach niedoboru wody

 – rewelacyjny wygląd łanu od wczesnej wiosny do zbioru

 – dobra zdrowotność roślin

 – wysokie i stabilne parametry jakościowe ziarna

 

 

 

 

                                                                               

SY Orofino – OBFITOŚĆ ZIARNA NA NAJLEPSZY CHLEB

– stabilny plon nawet w trudnych warunkach

– bardzo wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła

– sprawdza się w siewie: zboża po zbożu

– wysoka masa tysiąca ziaren (MTZ)

– wysoka odporność na wyleganie

– duża dynamika wzrostu wiosennego dzięki dobremu wykorzystaniu wiosennych zasobów wody

 

 

Impresja – NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

– bardzo wysoka zimotrwałość (5)

– jakość A/E (wysokie białko, gluten, MTZ, wyrównanie, stabilna liczba opadania i bardzo dobre parametry piekarnicze)

– odmiana wyhodowana i przetestowana na polskich polach i w naszych warunkach glebowo-klimatycznych

– bardzo wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła umożliwiające uprawę w monokulturze, w uproszczeniach czy po kukurydzy

 

 

 

 

Poza wyborem właściwej do późnego siewu odmiany co jeszcze  możemy zrobić aby jak najbardziej zniwelować negatywny wpływ późnego terminu siewu?

Po pierwsze odpowiednia obsada. Należy pamiętać, że w przypadku opóźnionych siewów należy zwiększyć normę wysiewu przynajmniej o 10-20 (do nawet 30) proc. od zalecanej w terminie optymalnym. Oczywiście  im później będziemy siać i w gorszych warunkach tym obsada powinna być wyższa. Aby zrekompensować słabszą krzewistość roślin obsada w zależności od stanowiska powinna wynosić od około 280-380 roślin/m2, a przy bardzo opóźnionych siewach nawet ponad 400 r/m2. Nie powinniśmy zapominać o odpowiedniej głębokości siewu. Ziarniaki zasiane zbyt płytko, mają bardziej narażony węzeł krzewienia na wymarzanie, a z kolei zbyt głęboki siew opóźnia wschody i zmniejsza tempo wzrostu młodych roślin, co skutkuje zmniejszoną zimotrwałością. Optymalna głębokość siewu to 2-3 cm.

Podsumowując widzimy, że dobór odmiany pszenicy jest naprawdę ważny i ma niemałe znaczenie w uzyskaniu finalnego plonu. Nie jest to jednak łatwe, gdyż wierność plonowania zawsze jest wypadkową nie tylko wielu cech i właściwości danej odmiany, ale również warunków pogodowych i agrotechnicznych. Natomiast wyeliminowanie podstawowych błędów w doborze odmiany przybliża nas do celu osiągniecia satysfakcjonujących plonów. We właściwym doborze odmian służą Państwu pomocą nasi Doradcy Agrotechniczni, którzy z dużą znajomością odmian i waszego terenu z pewnością będą wsparciem.

Facebook