4 grudnia 2023

Strategia nawożenia azotem

Niżej zamieszczamy krótkie podsumowanie  właściwości nawozów azotowych i azotowych z siarką z oferty Grupy Azoty, aby  łatwiej by ł o odpowiedzieć na pytanie „Czym nawozić?”.  Pulan, Pulan Macro, Zaksan i Zaksan 33,5 to saletry amonowe […]
4 grudnia 2023

Strategia nawożenia fosforem i potasem

Odpowiednia strategia nawożenia to jeden z podstawowych warunków opłacalnej produkcji rolnej. Planując nawożenie, należy zawsze szukać odpowiedzi na pytanie, jak stosować nawozy, aby ich efektywność by ł a jak największa. Zarówno […]
13 listopada 2023

Wapnować gleby czy nie?

Powodzenie uprawy jest uzależnione od wielu czynników takich jak: gatunek rośliny, jej odmiana, warunki klimatyczne, wodne oraz  żyzność gleby, na którą składają się : minerały, woda, powietrze, materia organiczna, […]
31 października 2023

Wapnuj i zyskuj

Jak wziąć udział? Należy dokonać zgłoszenia w terminie od 1.11.2023 r. – 31.01.2024 r. wysyłając na adres mailowy: konkurs@promyk.agro.pl, fakturę, potwierdzenie jej opłaty oraz dowód dostawy wraz z wypełnionym formularzem załączonym na stronie:  FORMULARZ  […]
Facebook